cvet

Deset totalno "ludih" cvetova

 Svet oko nas je veličanstvena i ljudskom mozgu nedokučiva kreacija. Bog je pri stvaranju sveta bio vrlo kreativan, a prema ovim dole neobičnim primjerima možemo videti kako se odlučio i malo našaliti s nekim kreacijama. Ne znamo koji su domaći nazivi za ova neobična stvorenja pa ćemo se poslužiti  engleskim i latinskim.